Skogliga gränser - beskrivning av geodata

Gräns för contortatall

Geodata som anger gränsen för odling av Contorta. Gränsen har tagits fram utifrån bland annat höjd över havet och breddgrad.

Gräns för fjällnära skog

Geodata som anger gränsen för fjällnära skog.

Gräns för skogsskyddsbestämmelser

Geodata som anger gräns för skogsskyddsbestämmelser som gäller för bekämpning av skadliga insekter.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04