Markförhållanden - beskrivning av geodata

Lutning

Lutning i grader från Lantmäteriets nationella höjdmodell.

Markfuktighet

Kartorna är framtagna utifrån en matematisk modell av terrängen och vattnets rörelser i landskapet. Markfuktigheten redovisas på kartan i olika nyanser av blå färger från blöta till friska-fuktiga områden (0-1 meter till grundvatten).

Risk för ras och skred

Produkten identifierar översiktligt områden som kan ha förutsättningar för erosion, ras och/eller slamströmmar.

  • Senast uppdaterad: 2021-05-17