Planer för laserskanning av områden i Sverige

Lantmäteriet startade 2018 en ny laserskanning av Sveriges skogsmark. Information om produktionsstatus och utfall för skanningen finns på Lantmäteriets webbplats. Där finns också en årsplan som visar vilka områden som planeras att laserskannas 2023 samt en långsiktig plan för vilka områden som står på tur att skannas under kommande år.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-27