Skogsprogrammets årskonferens 2023

Den 3 oktober arrangeras det nationella skogsprogrammets årskonferens på Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Skogsfrågorna ligger högt på den politiska agendan och flera aktuella skogsfrågor finns med i programmet. Skogsstyrelsen släpper en omvärldsanalys. Landsbygdsminister Peter Kullgren, tillförordnad enhetschef Ingeborg Bromée och generaldirektörerna Herman Sundqvist och Björn Risinger deltar.

Årets konferens har fokus på aktuellt inom skogspolitiken, främst EU-frågorna och hur den nya skogspolitiska kartan ser ut. Vi får även möjlighet att reflektera runt en omvärldsanalys och vad som händer i EU-arbetet, och hur det kan påverka svensk skog och skogsbruk. De regionala processerna och skogsprogrammen blir en allt viktigare del av skogsprogrammets genomförande. Det blir också en politisk diskussion om skogen under dagen. Deltagandet är kostnadsfritt. 

Program

10.15 - 10.45

Inledning. Moderator Peter Jernberg, rektor Anders Fällström och vicerektor Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet.

Vad händer framåt i skogen och i skogsprogrammet? Ingeborg Bromée, tillförordnad enhetschef, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen. 

10.45 - 11.15

Aktuellt inom skogspolitiken. Peter Kullgren, landsbygdsminister.

11.15 - 11.30 Paus
11.30 - 12.10

Skogsstyrelsens omvärldsanalys. Stefan Karlsson, utredare, Skogsstyrelsen.

12.10 - 13.00

Skogen i EU-arbetet. Gerben Janse, internationell koordinator, Skogsstyrelsen.

Skogen i EU – vad behöver förändras?  Samtal med Mia Crawford, LRF, Viveka Beckeman, Skogsindustrierna, och Peter Roberntz, WWF.

13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.45

Högaktuella regeringsuppdrag med koppling till skogsfrågorna. Generaldirektörerna Björn Risinger, Naturvårdsverket, och Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen.

14.45 - 15.00 Paus
15.00 - 15.45

Skogspolitiken. Vart är vi på väg? Samtal med riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet. Malin Larsson (S), Mattias Eriksson Falk (SD), Kajsa Fredholm (V), Daniel Bäckström (C).

15.45 - 16.00

Avslutning. Ingeborg Bromée, tillförordnad enhetschef, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Årskonferensen arrangeras av Skogsstyrelsen på Landsbygds- och infrastrukturdepartementets uppdrag i samverkan med Mittuniversitetet. 

Skogsprogrammets årskonferens är en årlig mötesplats för diskussion och dialog inom skogsprogrammet. Årskonferensen riktar sig till alla som har intresse av skogen och som via dialog och samverkan vill bidra till skogsprogrammets vision och mål för de olika fokusområdena.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-02