Skogsprogrammets årskonferens 2023

Den 3 oktober arrangeras det nationella skogsprogrammets årskonferens på Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Skogsfrågorna ligger högt på den politiska agendan och flera aktuella skogsfrågor finns med i programmet. Skogsstyrelsen släpper en omvärldsanalys. Landsbygdsminister Peter Kullgren, tillförordnad enhetschef Ingeborg Bromée och generaldirektörer Herman Sundqvist och Björn Risinger deltar.

Årets konferens har fokus på aktuellt inom skogspolitiken, främst EU-frågorna och hur den nya skogspolitiska kartan ser ut. Vi får även möjlighet att reflektera runt en omvärldsanalys och vad som händer i EU-arbetet, och hur det kan påverka svensk skog och skogsbruk. De regionala processerna och skogsprogrammen blir en allt viktigare del av skogsprogrammets genomförande. Det blir också en politisk diskussion om skogen under dagen.

Preliminärt program

Programmet inleds 10.15 och avslutas 16.00. Nedanstående program är preliminärt. Ett detaljerat program med hålltider publiceras på den här webbsidan i anslutning till konferensen.

  • Inledning av konferensen. Medverkande: Ingeborg Bromée, tillförordnad enhetschef Landsbygds- och infrastruktur­departementet, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet,  Herman Sundqvist generaldirektör samt Peter Jernberg, moderator Skogsstyrelsen,
  • Aktuellt inom skogspolitiken. Peter Kullgren, landsbygdsminister
  • Omvärldsanalys. Stefan Karlsson utredare Skogsstyrelsen
  • Skogspolitiken – vart är vi på väg? Ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet som företräder fyra politiska partier.
  • Skogen i EU. Gerben Janse Skogsstyrelsen samt företrädare för LRF, Skogsindustrierna och WWF.
  • Aktuella regeringsuppdrag som rör skog. Björn Risinger generaldirektör Naturvårdsverket och Herman Sundqvist generaldirektör Skogsstyrelsen
  • Summering och avslut av dagen. Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

Anmäl dig senast 29 september för digitalt deltagande

Anmälan för deltagande på plats är nu stängd, men om du vill delta i konferensen digitalt är du välkommen med din anmälan senast den 29 september. Deltagandet är kostnadsfritt. 

Årskonferensen arrangeras av landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Skogsstyrelsen i samverkan med Mittuniversitetet.

Skogsprogrammets årskonferens är en årlig mötesplats för diskussion och dialog inom skogsprogrammet. Årskonferensen riktar sig till alla som har intresse av skogen och som via dialog och samverkan vill bidra till skogsprogrammets vision och mål för de olika fokusområdena.

  • Senast uppdaterad: 2023-09-20