Bistå i genomförandet av skogsprogrammet

Skogsstyrelsen ska under 2018-2019 bistå Regeringskansliet i genomförandet av det nationella skogsprogrammet.

Skogsstyrelsen ska inom ramen för skogsprogrammets fortsatta dialogprocess samverka med nya och befintliga intressenter och initiativ på regional nivå. Skogsstyrelsen ska också bidra till skogsprogrammets dialogprocess nationellt och anordna en konferens under 2018 och 2019 där bland annat åtgärder kan presenteras och följas upp.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2018-07-18

  • Senast uppdaterad: 2020-02-10