Bistå i genomförandet av skogsprogrammet

Skogsstyrelsen ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet.

Inom ramen för skogsprogrammets fortsatta dialogprocess ska Skogsstyrelsen i nära dialog med Regeringskansliet samverka med, och vid behov samordna, nya och befintliga intressenter och initiativ på regional nivå.

Vidare ska Skogsstyrelsen:

  • Bidra till skogsprogrammets dialogprocess nationellt, i nära samverkan med regeringskansliet. I arbetet ska Skogsstyrelsen inkludera myndigheter, lärosäten, företag, organisationer och intressenter i skogens hela värdekedja och angränsande sektorer.
  • Anordna en årlig konferens 2020-2022.
  • Anordna kunskapsseminarier.
  • Ta fram underlag för en bred omvärldsanalys i syfte att stärka det framtida arbetet med skogsprogrammet. Detta ska göras i samverkan med externa aktörer. 

Uppdraget ligger i linje med tidigare regeringsbeslut under förra programperioden.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2019-12-19

 

  • Senast uppdaterad: 2022-08-15