Bistå i genomförandet av skogsprogrammet

Skogsstyrelsen ska bidra i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet.

Skogsstyrelsen ska:

  • stödja de regionala aktörerna i arbetet
  • genomföra en årskonferens för skogsprogrammet.
  • redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla de fastlagda målen för nationella skogsprogrammet, vilka resurser som avsatts till detta och en bedömning av vilka resultat som uppnåtts.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 15 februari 2025.

Uppdraget ligger i linje med tidigare regeringsbeslut under förra programperioden.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2023-12-23

  • Senast uppdaterad: 2024-01-02