Vandringsled genom bokskog. Foto: André Nyström

Träffar om skogens värden

Välkommen att delta i någon av våra lokala träffar och webbinarier som ingår i projektet Skogens värden. Du anmäler dig via ett formulär som du hittar under varje träff. Du kan också anmäla dig till flera träffar samtidigt i formuläret. Senast 3 dagar innan träffen vill vi ha din anmälan.

Skogens värden är ett samarbetsprojekt för att skapa nya jobb på landsbygden i Skåne. Vi som är med och samverkar är Visit Skåne, Krinova Incubator & Science Park, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Vi riktar oss till dig som är verksam i skogens värdekedja, från skogsägare till slutkonsument.

Diversifiera din skogsproduktion: massa, timmer och specialkvaliteter

En träff om hur du som skogsägare genom dialog med inköpare, entreprenör, grannar och lokala träförädlare kan diversifiera din skogsskötsel. En skogsskötsel som förädlar timret i skogen, ger fler produkter att leverera samt även gynnar lokal träförädling.

Datum, tid och plats

  • 16 april kl. 17-19.30 på Skeinge Säteri i Osby. 

Anmäl dig till träffen


Levande skog - levande samhälle

Upptäck hållbart träbyggande från skog till byggnad! Levande skog – levande samhälle i Dalarna utvecklar en systemkedja för lokal och hållbar träråvara med en ny typförskola som pilotprojekt. Webbinariet vänder sig till skogsägare, arkitekter, politiker och tjänstepersoner inom samhällsbyggnad.

Datum, tid och plats

  • 18 april kl. 8.30-9.30 via Teams.

Anmäl dig till träffen


Skogens mångbruk

Lär dig diversifiera markanvändningen i vårt inspirerande webbinarie. Få insikter från framgångsrika exempel och information om Föreningen Skogens Mångbruk. Delta för att skapa levande landsbygder, främja lokal sysselsättning och bevara skogens värden för kommande generationer.

Datum, tid och plats

  • 25 april kl. 8.30-9.30 via Teams.

Anmäl dig till träffen


Krumvirke och knän - krokigt virke med potential

Krokigt virke var tidigare ett specialsortiment som betalade sig bättre än rakt timmer. Träffen inleds med sågning av krumvirke. Vi får sedan veta vilka dimensioner som är eftersökta och hur apteringen ska ske för att skapa virkesvärde. Vi avslutar med framtidsspaning.

Datum, tid och plats

  • 14 maj kl. 16-18.30 i Nyhamnsläge, Höganäs.

Anmäl dig till träffen


Småskalig virkesförädling och marknad

Vid träffen på Järseke såg tar vi upp hur tillgången ser ut när det gäller olika timmerkvalitéer. Vi kommer också att ta upp vilka produkter som efterfrågas och vilka trädslag.

Datum, tid och plats

  • 22 maj kl. 17.30-19.30 på Järseke såg i Hässleholm.

Anmäl dig till träffen


Mångsidigt företagande

En träff om hur du bygger upp ett diversifierat landsbygdsföretag. Du får möta ett företag med verksamhet baserad på odling, slöjd, skog och kurser. Föreningen Skogens Mångbruk delar med sig av aktuella lärdomar med att bygga upp ny verksamhet. Även gemensamt erfarenhetsutbyte ute på plats.

Datum, tid och plats

  • 4 juni kl. 17.30-20 i Östensköp, Hörby.

Anmäl dig till träffen


Kurs i nävertäkt

Vi tillbringar en dag i skogen för att lära oss skörda näver under ledning av Karl Melin och Samuel Nilsson. Den skördade nävern kommer att användas för att restaurera Grimmatorpet i Broby. Förutom en kulturgärning bidrar också nävertäkt till en intäkt för markägare med lämplig glasbjörk. Dag för genomförande är beroende av när björken löper. Kursavgiften är 600 kr och inkluderar fika och lunch.

Datum, tid och plats

  • Preliminärt 18 juni kl. 9-16 i nordöstra Skåne, exakt plats meddelas senare.

Anmäl dig till träffen


Om nävertäkt - skörd, kvalitet och marknad

I samband med kursen i nävertäkt har du möjlighet att få se nyskördad näver från glasbjörk och veta mer om hur den skördas, vilken kvalitet som behövs samt om hur marknaden för svensk näver ser ut.

Datum, tid och plats

  • Preliminärt 18 juni kl. 15.30-17.30 i nordöstra Skåne, exakt plats meddelas senare.

Anmäl dig till träffen


Generationsskifte i småföretag

Under träffen får du möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter vid generationsskifte i småföretag. Medverkar gör den nya generationen på Munka-Ljungby såg och företagsutvecklare från Krinova och Visit Skåne.

Datum, tid och plats

  • 5 september kl. 17.30-19.30 i Munka-Ljungby, Ängelholm.

Anmäl dig till träffen

  • Senast uppdaterad: 2024-02-09