Vandringsled genom bokskog. Foto: André Nyström

Skogens värden

Det här är ett unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens värden. Projektets syfte är att ta tillvara på den skånska skogens utvecklingspotential inom områdena boende och service längs vandringsleder i Skåne, träförädling och skogens mat. Projektägare är Länsstyrelsen i Skåne.

Den skånska skogen täcker 38 procent av Skånes yta. Skånes skog är viktig på många sätt, exempelvis för miljö, rekreation, produktion och innovation. Dess roll blir också allt viktigare i relation till klimatfrågan. Den skånska skogen är dessutom unik i Sverige genom den rika förekomsten av ädla lövträd.

Projektets mål och aktiviteter

Målet är att skapa nya jobb på landsbygden utifrån den skånska skogen som resurs. Jordbruksverket har beviljat resurser för projektet genom ett investeringsstöd som delvis är finansierat genom EU-stöd. Projektet Skogens värden har delats upp i tre områden att arbeta med: träförädling, skogens mat och boende och service längs med vandringsled.

Projektet pågår fram till hösten 2024 och inplanerade aktiviteter är exempelvis:

  • träffar för kunskapsutbyte mellan landsbygdsföretagare
  • modell för service längs vandringsleder
  • Food jam
  • affärsmodeller för skogens mat
  • etablering av samarbeten för trädförädling mellan skogsägare
  • digitala seminarium för skogsägare
  • spridningsevent i form av skogsgala.

Skogsstyrelsens roll är att lyfta träförädlingen, framförallt genom att skapa nätverk och samarbeten.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-17