Utvecklad rådgivning

Nya krav, intressen och mål bland skogsägare ställer krav på en utveckling av den skogliga rådgivningen. Relationer, kunskap och kommunikationshjälpmedel är några aspekter som potentiellt är centrala för att utveckla en mer effektiv och anpassad rådgivning sett till olika grupper av skogsägare.

Syftet med denna pilot är att öka förståelsen kring hur skogsrådgivarnas åsikter och attityder påverkar rådgivningsprocessen.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23