Drönare som beslutsstöd

Avståndet mellan skogsägare och deras fastigheter ökar. Ny teknik kan hjälpa till att överbrygga detta och utgöra att viktigt beslutsstöd.

Drönare har därför potentialen att bland annat kommunicera och följa upp olika skogliga åtgärder och därigenom föra skogsägaren närmre sin skog och de tjänster som beställs.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23