Bärbar dator i skogen på vitmossan och bland ljungen. Foto: MostPhotos

Information om behandling av dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation). Här ger vi information om hur Skogseko behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, tryckt version av Skogseko:

För att kunna skicka ut vår tryckta tidning Skogseko behöver Skogsstyrelsen spara och behandla personuppgifter om dig. Vi samlar in personuppgifter i form av namn, adress och för skogsägare även fastighetsbeteckning.

  • Om du är skogsägare (med mer än fem hektar) hämtar vi uppgifterna om dig från Lantmäteriet.
  • Om du är det vi kallar prenumerant, har du själv skickat in namn och adress till oss för att få Skogseko.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter: Insamlandet och lagringen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, nämligen att informera dig om vår verksamhet samt ge rådgivning om skog.

Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i en sändlista i syfte att kunna skicka tidningen till dig. Uppgifterna lämnas endast vidare till tryckeriet vid tryck av Skogseko. 

Mer information

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr. Där finns även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

Behandling av personuppgifter, digital version av Skogseko:

Skogseko finns både som tryckt och digital tidning. Då du väljer att läsa Skogseko via vår mobilapp eller via vår webbplats, samlar Skogsstyrelsen inte in några personuppgifter om dig.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-05