Man går och tittar i en granskog.  Foto: @ Camilla Zilo

Lokala skogsträffar i Norrbotten

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar under våren 2024. Det finns olika teman och platser att välja bland. Du anmäler dig via ett formulär som du hittar under varje träff. Du kan också anmäla dig till flera träffar samtidigt i formuläret.

 


Träff i fält om miljöhänsyn

Vid denna träff i fält informerar vi om skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn med fokus på hänsynskrävande biotoper och hänsyn till vattenmiljöer. Träffen riktar sig till dig som är markägare men även dig som är yrkesverksam i skogen är välkommen. 

Datum, tid och plats

  • Onsdag 22 maj, Överkalix

Läs mer och anmäl dig


Kurs om naturvårdande skötsel

Under den här kursen kommer du att få en introduktion och grundläggande kunskap om naturvårdande skötsel i skogen. Kursen riktar sig i första hand till dig som är yrkesverksam men även markägare är välkommen. 

Datum, tid och plats

  • Torsdag 23 maj kl. 9-15, Vojakkala, Haparanda kommun

Läs mer och anmäl dig här senast den 20 maj


Kurs om kulturmiljövård i skogen

Våra skogar är fulla av spår efter tidigare generationers brukande av landskapet. Lär dig att tyda spåren för att upptäcka historien som finns i skogarna runtomkring dig. Dessa kurstillfällen riktar sig till både dig som är yrkesverksam och markägare.

Datum, tid och plats

 


Kurs om särskilt viktiga arter

Kursen vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam i skogen i Norrbotten. Under dagen går vi igenom den snabba rättsutvecklingen kring fridlysta arter som har fått en stor påverkan på Sveriges skogsbruk.

Datum, tid och plats

  • Onsdag 11 sept, kl. 9-15, mer information om plats kommer närmare tillfället. 

Läs mer och anmäl dig här


 

  • Senast uppdaterad: 2024-01-31