Blåbär.

Norra Västerbottens distrikt

Distriktet består av Skellefteå, Norsjö, Malå, Lycksele, Sorsele och Storumans kommuner. Marken används bland annat till skogsbruket, rennäring, gruvnäring, vindkraft, rekreation, jakt och fiske.

Här finns allt från magra tallhedar kring Byske- och Skellefteåälvdalar till bördiga sluttningar kring Kågedalen och Burträsklandet, sandtallskogar, bördiga gransluttningar, stora våtmarksområden, kustgranskogar, tallskogar och fjällbjörkskogar.

Vad vill du läsa om i Lokalnytt?

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.