Snöbrottsskadad skog Östra Skåne. Foto: Magnus Bondesson

Vintern knäckte många träd – ökad risk för granbarkborre

Pressmeddelande - 12 april 2024

Under vinterns oväder har ovanligt många träd fallit eller knäckts av tung snö i Götaland och Svealand. Det ökar risken för angrepp av skadeinsekten granbarkborre som gärna söker sig till nedsatta och skadade träd. Skogsstyrelsen uppmanar nu därför skogsägare i de drabbade områdena att ta ut de skadade träden för att minska riskerna för nya angrepp i sommar.

– Skadade träd innebär rena turboeffekten för angrepp av granbarkborre eftersom den väljer skadade och försvagade granar att föröka sig i. Men går skogsägaren igenom sin skog och tar ut de träd som blåst ner eller skadats så minskar vi tillsammans risken för en ny angreppsvåg, säger Lennart Svensson, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare.

Angrepp kostade 20 miljarder

Efter den torra och varma sommaren 2018 exploderade omfattningen av angrepp från granbarkborre som beräknas ha dödat skog värd minst 20 miljarder kronor sedan dess, främst i landets södra delar. Glädjande nog har angreppen minskat vid de senaste årens inventeringar och därför är det nu viktigt med fortsatta insatser för att angreppen inte ska blossa upp igen.

Under vintern har återkommande snöoväder orsakat stora mängder tung blötsnö som fryst fast och till slut knäckt grenar och stam, så kallade snöbrott. Det finns också nedblåsta granar på många platser som behöver tas omhand.

Länen som drabbats värst

Enligt Skogsstyrelsens skadesamordnare som finns i varje län, är skadorna sprida över Götaland och Svealand men störst är problemen i:

  • Värmland: snö och blåst i januari och februari gav en del snöbrott och vindfällen i sydvästra delen av länet, främst i Säffle och Grums kommuner.
  • Gävleborg, vindfällen finns kvar efter stormen Hans i augusti förra året och tung blötsnö orsakade knäckta träd i november och december, främst i norra delarna av länet.
  • Uppsala, snöbrott främst längs med Upplandskusten.
  • Dalsland, främst i södra delarna finns spridda träd som fallit.
  • Västra Götaland, nedblåsta träd efter stormen Louis i februari
  • Östergötland, både snöbrott och hela träd som fallit på grund av blötsnön som föll kring jul. Värst drabbat är sydöstra delen och norr om Östgötaslätten.
  • Kalmar, norra delarna av länet
  • Skåne, omfattande snöbrott i sydöstra Skåne

Varierad skog minskar riskerna

För att minska risken för angrepp av framför allt granbarkborren rekommenderar Skogsstyrelsen att man ser över sin skog, fäller och tar ut de skadade eller nedblåsta granarna. Även avbrutna grövre trädtoppar behöver forslas bort eller behandlas så att insekter inte kan använda dem för att föröka sig i.

– På sikt handlar det också om att ha en variation i skogen av trädslag, ålder och skötsel för att minska risken för stormfällningar och omfattande insektsangrepp, , säger Lennart Svensson.

Den som arbetar i snöskadad och stormfälld skog behöver också tänka på säkerheten. Arbetet medför ökade risker, särskilt om brutna toppar inte fallit till marken utan hänger kvar från knäckta stammar.

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30