Stormfälld skog. Foto: Rune Ahlander

Upparbeta färska vindfällen

Liggande träd är mycket attraktiva för granbarkborren. Många vindfällen innebär att granbarkborrarna kan föröka sig i högre utsträckning och då ökar risken för angrepp på stående träd.

Färska granvindfällen med vit innerbark är utmärkta för granbarkborrarna att föröka sig i. Vinterns vindfällen bör därför vara upparbetade och bortkörda i god tid innan vårens svärmning. 

Om resurserna är begränsade: Prioritera stormluckor med gran eller andra solexponerade granvindfällen eftersom granbarkborren föredrar dessa. 

Har du enstaka vindfällen kan de upparbetas och barkas på plats. Men tänk på säkerheten. Vindfällen och rotvältor kan stå i spänn och vara mycket farliga att såga i.

Kontakta virkesköpare i god tid för att säkra transporten av de vindfällda granarna. Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste virket vara ute från skogen och levererad till industri före 1 juli i södra Sverige och 15 juli i norra. 

  • Senast uppdaterad: 2023-09-20