SkogsstyrelsenUllstorp_september 2021Foto: Jenny Leymanjenny@leyman.nu. Foto: Jenny Leyman

Så behandlar vi personuppgifter i Mina sidor support

För att undersöka hur en fastighet eller skifte är registrerad i lagfartsuppgifter och därmed visas i Mina sidor behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i supportsystemet. De avser ditt namn, kontaktuppgift, fastighetens trakt-, block- och enhetsnamn samt i vilken kommun fastigheten är belägen.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse för att kunna hantera ditt supportärende. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i 18 månader efter att det är löst. Därefter gallras uppgifterna.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på
www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-08