Gruppbild på en bärbar dator, en läsplatta och en mobiltelefon - samtliga med Mina Sidor på skärmen.

Om Anmäla eller ansöka om avverkning

I e-tjänsten kan du anmäla eller ansöka om avverkning av skog. En guide tar dig enkelt genom stegen där du beskriver din skog och hur du planerar att göra din avverkning. Tjänsten kan användas från dator, mobil och surfplatta.

Frågor och svar

Varför finns det tre tjänster för att anmäla eller ansöka om avverkning och vilken ska jag välja?

När du anmäler eller ansöker om avverkning via pappersblankett behöver du välja blankett beroende på vilken typ av skog du ska avverka. Samma princip gäller i Mina sidor. Det beror på att det är olika lagar och regler som gäller för olika typer av skog.

Välj den tjänst som motsvarar den typ av skog du planerar att avverka.

Jag har skickat in en anmälan eller ansökan om avverkning, när kan jag påbörja avverkningen?

För ansökan om avverkning i ädellövskog eller fjällnära skog behöver du invänta Skogsstyrelsens tillstånd innan du får påbörja din avverkning. För anmälan om avverkning i normalskog gäller att du kan påbörja din avverkning om du inte har hört något från Skogsstyrelsen inom 6 veckor. I bekräftelsen framgår vilket datum då får börja avverka.

Jag har har inte fått någon bekräftelse, vad kan vara fel?

Om du har en digital brevlåda (till exempel Kivra) skickas bekräftelsen dit. Har du ingen digital brevlåda kommer bekräftelsen till den e-postadress du angett i ansökan/anmälan. 

Om du ska få din bekräftelse via e-post och den inte kommer fram kan du

  1. kontrollera att du angett korrekt e-postadress under dina inställningar i Mina sidor,
  2. kolla i din skräpkorg så att inte mejlet blivit kategoriserat som spam (skräppost) och därmed inte hamnat i din inkorg, 

Kontakta Mina sidors tekniska support om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar.

Jag vill ändra något i ett inskickat ärende, hur gör jag?

Kontakta ditt lokala distriktskontor. I dagsläget kan du inte ändra redan inskickade ärenden i Mina sidor. 

Jag har skickat in anmälan/ansökan om avverkning men missade att ange en uppgift, hur kompletterar jag?

Kontakta ditt lokala distriktskontor. I dagsläget kan du inte komplettera ditt ärende i Mina sidor.

Jag har skickat in en anmälan eller ansökan, varför ser jag den inte i ärendelistan i Mina sidor?

Från att du har skickat in din anmälan eller ansökan om avverkning kan det ta upp till 24 timmar innan du ser ärendet i Mina sidor. Kontakta Mina sidors tekniska support om du inte ser ditt ärende efter den tiden.

Var kan jag få stöd för att fylla i min anmälan/ansökan eller ta reda på vilka regler som gäller?

Du hittar mer information på sidan Avverkning och Lag och tillsyn. Du kan också kontakta ditt lokala distriktskontor. 

Vi är flera delägare, kan vem som helst av oss skicka in anmälan/ansökan?

Ja, alla delägare kan skicka in en ansökan eller anmälan. Den person som skickar in ärendet blir vår kontaktperson. Alla delägare ser ärendet i Mina sidor.

Vad är ett utkast och hur fungerar det?

Ett utkast skapas när du väljer att spara en påbörjad anmälan eller ansökan. I dagsläget kan du spara utkast när du påbörjat en intresseanmälan skydd av skog. I tjänsten intresseanmälan finns en knapp som heter "Spara som utkast". När du trycker på denna sparas ett utkast av ditt påbörjade ärende. 

Du kan när du vill återuppta ditt ärende genom att klicka på "Hantera utkast". Du når hantera utkast antingen via blocket "Ärenden och utkast" på startsidan eller via menyn.

Ett påbörjat utkast sparas i tre månader, sedan tas det bort med automatik. Du kan också själv ta bort ett utkast genom att klicka på "Ta bort" när du är inne på sidan "Mina utkast". Utkastet försvinner också om du slutför och skickar in ärendet till oss.

Utkast sparas i Eget utrymme

I Mina sidor har alla fastigheter ett så kallat Eget utrymme. De uppgifter som sparas här är inte allmänna handlingar och lämnas inte ut. I Eget utrymme sparas exempelvis utkast och kartanteckningar. Skogsstyrelsen tar inte del av något som ligger i Eget utrymme, fastighetsägaren äger och ansvarar själv för detta material.

Samtliga fastighetsägare och ombud med fullmakt har automatiskt tillgång till Eget utrymme för fastigheten och kan ta del av materialet som lagras där. När ett ärende eller annat material skickas in till oss blir det en allmän handling som kan begäras ut.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-10