Digital myndighetspost – Mina Meddelanden

Mina meddelanden är en tjänst där kommuner, regioner och myndigheter kan skicka digital post på ett säkert sätt till medborgare och företag.

Skogsstyrelsen skickar ut vissa dokument via Mina Meddelanden. Just nu handlar det om att du kan få nedanstående bekräftelser via Mina Meddelanden:

  • Bekräftelse på anmälan om avverkning.
  • Bekräftelse på anmälan om samråd.
  • Bekräftelse på ansökan om stöd.
  • Bekräftelse på ansökan om utbetalning av stöd.

Digital brevlåda

Med en digital brevlåda kan du ta emot, läsa och samla din myndighetspost digitalt på ett säkert och miljövänligt sätt. Den är gratis och helt frivillig. Det enda du behöver är e-legitimation, till exempel BankID och ett svenskt personnummer. Det fungerar inte med samordningsnummer men skyddade personuppgifter är inget hinder.

Du får ett sms eller en e-post när det finns post i din digitala brevlåda.

Du kan välja mellan de tre brevlådorna Min Myndighetspost, Kivra eller eBoks. I några av brevlådorna kan du även få post från företag. Skaffa den brevlåda du gillar bäst och kontrollera sedan att du har valt att få myndighetspost till din digitala brevlåda.

Att tänka på om du använder digital brevlåda

  • Du ansvarar själv för att ta del av posten som kommer till din digitala brevlåda.
  • Kontrollera att din digitala brevlåda har rätt uppgifter om din mejladress och ditt mobilnummer.
  • Kontrollera hur du blir aviserad när du har nya meddelande i din digitala brevlåda.
  • Kontrollera att mejl från din digitala brevlåda inte fastnar i skräpposten till din mejladress som du angett för avisering.

Din digitala brevlåda är säker att använda

Säkerheten i din digitala brevlåda är högre än för annan e-post och post. All känslig information skyddas så att bara den som är behörig kan nå och läsa innehållet. 

Digital brevlåda för företag

Även aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar kan ha en digital brevlåda och ta emot digital post.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-22