Skog där många granar dödats av granbarkborre

Så hanterar du döda granskogar

Enstaka granar som varit döda en längre tid ska du som regel lämna kvar i skogen. Har du större områden med döda granar, eller om de utgör en säkerhetsrisk, kan det dock vara viktigt att avverka granarna.

Angrepp av granbarkborre har de senaste åren orsakat stora volymer döda granar i delar av Götaland och Svealand. Många angripna träd har avverkats, men inventeringar visar att miljontals kubikmeter döda granar står kvar i skogen.

Angripen skog som stått mer än en säsong blir bränsleved när den tas om hand, vilket ger ett lågt ekonomiskt värde, samtidigt som avverkningskostnaden ofta är högre än normalt. Avverkning ger inte heller någon bekämpningseffekt eftersom granbarkborrarna för länge sedan lämnat träden.

Så känner du igen döda granar

Angripna granar som har stått i tre till fyra år har tappat merparten av all bark, alla barr och finkvisten har trillat av.

Har du tillgång till en drönare kan du flyga över din fastighet och få en överblick över eventuella områden med döda träd. Uppifrån luften kan du tydligt se de döda granarna som är helt grå eller vita.

I vissa områden, där det finns flygfoton från 2022, kan du se angreppen via dessa flygbilder i Mina sidor och i Skogsstyrelsens öppna karttjänster. I dessa bilder syns områden med döda granar tydligt. 

Du kan även gå in i Skogsdatalabbet där det finns en AI-analys av flygbilder som har gjorts i syfte att identifiera döda granar. Analysen visar grupper större än 15 döda granar. Analysen täcker inte hela landet och är inte kvalitetssäkrad. 

Vad ska du göra med dina döda granar?

För dig som har granbarkborreangripna granar, som varit döda en längre tid, finns en rad faktorer att ta hänsyn till när du beslutar om vad du ska göra. Beroende på omfattning, var i landskapet träden står och dina egna mål med skogen, kan råden komma att skilja sig åt.

Enstaka döda granar spridda i skogen

Enstaka, utspridda granar som varit döda en längre tid, ska du låta stå kvar. Vi uppmanar ingen att städa sin skog. Det är viktigt med död ved och döda träd ska normalt sett lämnas kvar i skogen. Undantag är döda granar som står nära hus och invid stigar och cykelbanor som bör tas ner på grund av säkerhetsrisken.

Grupper av döda granar

Mindre grupper med döda träd kan ofta lämnas. Det kan dock vara viktigt att undersöka skogen runt om, eftersom det ofta blir nya angrepp i närheten av gamla. Om nya granar blivit angripna bör de avverkas och transporteras bort så snart som möjligt. 

Lite större grupper, som fortfarande inte är så stora att lagen kräver återbeskogning, kan du välja om du vill åtgärda. Vill du använda skogen för produktion behöver de stående döda träden fällas och flyttas på för att du ska kunna återbeskoga och utföra skogsvårdsåtgärder. Tänk på att ta hjälp med att fälla de döda granarna eftersom det finns stora risker med avverkning av döda träd.

Om du som skogsägare är certifierad enligt skogsbrukscertifieringarna FSC eller PEFC så kan du behöva ta särskild hänsyn till just döda träd. Ta kontakt med din virkesköpare eller skogskontakt för att ta reda på vad som gäller innan arbetet påbörjas.

Större områden med döda granar

När skadorna är så omfattande att markens virkesproducerande förmåga inte tas till vara kräver Skogsvårdslagen återbeskogning. Föryngringsavverkningar på 0,5 hektar och större ska anmälas till Skogsstyrelsen. Precis som i mindre områden behöver de döda träden fällas och flyttas på innan åtgärder som till exempel plantering kan påbörjas.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-01-22