Granar som angripits av granbarkborre och som tappat det mesta av barken. Foto: Martina Tedenborg

Säkerhet i områden med döda granar

Det kan vara riskfyllt att vistas i skogar med döda granar eftersom träden kan falla och skada människor eller egendom. Det finns också stora faror med att avverka döda granar manuellt med motorsåg.

Granar som riskerar att falla över stigar, vägar eller hus är bäst att ta ner. Dessa granar är dock svåra att fälla och beter sig inte som en frisk gran. Exempelvis finns en risk att toppen av den torra granen går av och faller ner på personen som håller på att fälla trädet med motorsåg. Det kräver mycket kunskap att fälla granarna manuellt och därför bör de flesta ta hjälp med detta. 

Barkborredödade granar brukar falla av sig självt efter 3–6 år på grund av rötsvampar. Då har granarna tappat merparten av all bark, alla barr och finkvisten har trillat av. Du kan också se torksprickor och stora ingångshål av andra insekter i stammen.

Rötan är mest aktiv på sommaren. Då kan träden ramla när som helst, även helt utan vind. Står de döda granarna vindutsatt ökar risken att de ska falla. Står de dessutom i grupp blir det än mer osäkert eftersom det kan bli en dominoeffekt när en gran faller.

Tänk på att döda granar kan braka ner när du minst anar det.

 

 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06