Granbarkborre. Foto: Mats Carlen

Granbarkborrens svärmning

Granbarkborrens svärmning beror på temperaturen. Den måste ha minst +18 grader i luften för att kunna flyga. Det måste dessutom ha varit plusgrader hela dygnet någon vecka innan den kan börja svärma.

Olika sorters insekter har olika krav på hur varmt det måste vara innan de orkar flyga. Ett vanligt exempel på det är humlorna som flyger även när det är ganska kallt och ruggigt, medan de flesta bin kommer fram först när det blivit soligt och varmt.

Granbarkborren kräver att det är minst 18 grader varmt innan den börjar flyga, medan en del andra barkborrearter som större märgborre och randig vedborre nöjer sig med cirka 12 grader.

Granbarkborren övervintrar ofta i marken, så det måste också ha blivit några grader varmt där för att de ska börja ta sig upp. Därför måste det också ha varit helt frostfritt under någon vecka innan den börjar sin vårsvärmning. Detta brukar inträffa i månadsskiftet april-maj i södra Sverige, mitten av maj i mellersta, och månadsskiftet maj-juni i norra delarna av landet.

Efter första vårsvärmningen svärmar baggarna ytterligare en eller två gånger för att anlägga syskonkullar. Varma år kan även avkommorna svärma. Vädret styr granbarkborren och alla år är olika.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-09-20