Insekticider på virkesvältor

Insekticider kan användas på större virkesvältor för att bekämpa granbarkborren.

Om olika omständigheter gör att det trots alla ansträngningar ändå ligger stora mängder virke som inte hinner transporteras till industri i tid, kan insekticider i nödfall användas för att förhindra att virket kan användas som yngelvirke. I dessa fall besprutas virket med insekticider och räknas då inte som punktbehandling. Det innebär att detta kräver anmälan till berörd kommun.

Ingen insekticid godkänd för närvarande

Insekticider räknas som ett växtskyddsmedel och omfattas av växtskyddslagen. I och med att insekticiden Forester inte längre är godkänt och sista användningsdag för produkterna var den 31 oktober 2023, så finns det för närvarande inget växtskyddsmedel att använda på obarkat virke.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-08