Insekticider på virkesvältor

Insekticider kan användas på större virkesvältor för att bekämpa granbarkborren.

Insekticider på större virkesvältor

Om olika omständigheter gör att det trots alla ansträngningar ändå ligger stora mängder virke som inte hinner transporteras till industri i tid, kan insekticider i nödfall användas för att förhindra att virket kan användas som yngelvirke. I dessa fall besprutas virket med insekticider och räknas då inte som punktbehandling. Det innebär att detta kräver anmälan till berörd kommun.

Insekticidanvändning är kringgärdad av myndighetsbeslut och certifieringsregler. Var uppmärksam på vad som gäller vid varje tidpunkt. 

Insekticider räknas som ett växtskyddsmedel och omfattas av växtskyddslagen. Läs mer om detta på sidan Användning av växtskyddsmedel.

  • Senast uppdaterad: 2023-09-20