Granbarkborreskadad skog i vinterlandskap..  Foto: Michael Ekstrand

Sök och plock vinter

Sök och plock vinter innebär att man söker upp angripna granar och plockar bort dem från skogen under den period då granbarkborrarna är i vintervila, normalt under november-april. Effekten av metoden är beroende av hur stor andel av barken som man får med sig ut ur skogen.

Skogsstyrelsen rekommenderar generellt inte Sök och plock vinter som bekämpningsmetod. Huvudanledningen är att barken oftast sitter väldigt löst på angripna träd och faller av vid avverkning och transport. Granbarkborrarna blir då kvar i skogen. En stor del av granbarkborrarna övervintrar dessutom nergrävda i marken, framförallt i norra Sverige.

Viktigt få med barkborrarna ut ur skogen 

Om barken fortfarande innehåller stora mängder granbarkborre kan det vara motiverat att använda sök och plock vinter som bekämpningsmetod, men bara om barken är fastfrusen eller av andra anledningar sitter hårt, så att den följer med vid transport ut ur skogen. Effekten är högre ju tidigare man identifierar skadade träd och transporterar bort dem, eftersom mängden kvarsittande bark minskar efterhand. 

Ett problem med sök och plock under vintern är att barken också innehåller granbarkborrens naturliga fiender. De viktigaste fienderna övervintrar till 100 procent i barken, medan endast 20 – 60 procent av granbarkborrarna gör det. Om nästan all bark sitter kvar på vintern kan det tyda på att de naturliga fienderna redan dödat de flesta granbarkborrarna. Men i sällsynta fall kan det istället tyda på att den nya generationen granbarkborre ännu inte hunnit äta upp all innerbark. Kolla under barken innan du lägger ner tid och pengar på en kanske onödig åtgärd.   

Andra skäl att avverka på vintern

Det finns andra skäl än bekämpning att avverka barkborredödade träd vintertid, exempelvis för att ta vara på virkesvärde, möjliggöra föryngringsåtgärder, avverka riskbestånd eller minska risker för skogsarbetare och allmänhet. Denna avverkning bidrar till att minska antalet granbarkborrar i den mån barken följer med ut ur skogen eller kan fräsas sönder på plats.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-26