Granbarkborreskadad skog i vinterlandskap..

Sök och plock vinter

Sök och plock vinter innebär att man söker upp angripna granar och plockar bort dem från skogen under den period då granbarkborrarna är i vintervila, normalt under november-april. Effekten av metoden är beroende av hur stor andel av barken som man får med sig ut ur skogen.

Skogsstyrelsen rekommenderar generellt inte Sök och plock vinter som bekämpningsmetod. Huvudanledningen är att barken oftast sitter väldigt löst på angripna träd och faller av vid avverkning och transport. Granbarkborrarna blir då kvar i skogen. En stor del av granbarkborrarna övervintrar dessutom nergrävda i marken, framförallt i norra Sverige.

Viktigt få med barken ut ur skogen 

I undantagsfall kan det vara motiverat att använda sök och plock vinter som bekämpningsmetod, om barken är fastfrusen eller av andra anledningar sitter hårt, så att den följer med vid transport ut ur skogen. Effekten är högre ju tidigare man identifierar skadade träd och transporterar bort dem, eftersom mängden kvarsittande bark minskar efterhand. 

En förutsättning är också att en stor del andel av granbarkborrarna är kvar i barken. Det finns studier som indikerar att denna andel varierar mellan åren, mellan olika träd som angripits vid olika tidpunkter och mellan olika delar av trädet.  Det tycks också finnas en geografisk variation från närmare 100% i Centraleuropa och närmare noll i nordligaste Sverige. I södra Sverige ligger andelen någonstans mittemellan.  

Andra skäl att avverka på vintern

Det finns andra skäl än bekämpning att avverka barkborredödade träd vintertid, exempelvis för att ta vara på virkesvärde, möjliggöra föryngringsåtgärder, avverka riskbestånd eller minska risker för skogsarbetare och allmänhet. Denna avverkning bidrar till att minska antalet granbarkborrar i den mån barken följer med ut ur skogen eller kan fräsas sönder på plats.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-20