Hyggeskant med granskog. Foto: Michael Ekstrand

Lock och plock

Lock och plock, även kallad fångstdrivning, är en metod för att bekämpa granbarkborre som går ut på att locka granbarkborren till utvalda platser.

Från och med 2024 finns inga av kemikalieinspektionen godkända feromoner som får användas i bekämpningssyfte. Det innebär att den här metoden inte får användas för närvarande. 

Metoden förstärker effekten av “sök och plock” genom att granbarkborren lockas till utvalda platser där man enkelt kan hitta dem. 

Före svärmningen sätts feromon på stående levande granar i en hyggeskant i närheten av förra säsongens angrepp. Sök efter angripna träd på samma sätt som beskrivs under “sök och plock”. 

Metoden förutsätter att avverkningsresurser finns att tillgå vid rätt tid.  

  • Senast uppdaterad: 2024-02-29