Feromonfällor på ett hygge. Foto: Anna Cederholm

Feromonfällor

En metod för att bekämpa granbarkborre är att använda feromonfällor. Metoden kräver förberedelse i mycket god tid.

Från och med 2024 finns inga av kemikalieinspektionen godkända feromoner som får användas i bekämpningssyfte. Det innebär att den här metoden inte får användas för närvarande. 

Fällorna måste vara på plats och försedda med feromon innan svärmningens start på våren. Det är mycket viktigt för fällornas effektivitet att fällornas feromon finns på plats innan granbarkborrarna själva börjar producera feromon i nyangripna granar.

Säkerhetsavstånd mellan fällan och närmaste levande större gran måste vara minst 20 meter, annars ökar risken för angrepp i de levande granarna.

Fällor kan lämpligen placeras på alla tillgängliga hyggen och större luckor i närheten av tidigare angrepp. Placera en eller flera fällor minst cirka 25 meter från skogsbryn med gran, högst 30 – 50 meter mellan fångstplatserna.

En studie publicerad av Skogforsk 2021, visar på tveksam effekt av fällor. Dock kan fällor fortfarande vara ett komplement till andra bekämpningsmetoder för den enskilde skogsägaren.

Skötsel av fällorna

Plastfällorna behöver tömmas ungefär varannan vecka när det varit hög svärmningsaktivitet för att förhindra att de infångade barkborrarna ruttnar, vilket annars kan verka avskräckande på barkborrarna. 

Om man inte har möjlighet att tömma fällorna så ofta kan man lägga i salttabletter (av den typ som används för att avhärda vatten) som förhindrar att fångsten ruttnar. 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-29