Fångstvirkesfällor med feromon och insekticid

Denna metod för att bekämpa granbarkborre kräver förberedelse i mycket god tid. Den går ut på att locka till sig granbarkborrarna till fångstvirket som sedan transporteras bort. För närvarande går det inte att använda den här metoden eftersom det varken finns någon godkänd insekticid eller feromon att använda för bekämpningen.

Fångstvirket består av färsk gran upplagd i ”res” (stapel av virke som läggs i plogform) eller liknande. Det måste vara på plats, insekticidbehandlat och försett med feromon innan svärmningens start på våren.

Fångstvirket kan lämpligen placeras på hyggen med tidigare angrepp, cirka 20 – 25 meter från skogsbryn med gran, cirka 30 – 50 meter mellan fångstplatserna. 

Fångstvirkesfällor är inte punktbehandling och kräver därför anmälan till berörd kommun. 

Ingen insekticid godkänd för närvarande

Insekticider räknas som ett växtskyddsmedel och omfattas av växtskyddslagen. I och med att insekticiden Forester inte längre är godkänt och sista användningsdag för produkterna var den 31 oktober 2023, så finns det för närvarande inget växtskyddsmedel att använda på obarkat virke.

Från och med 2024 finns det heller inga av kemikalieinspektionen godkända feromoner som får användas i bekämpningssyfte. Det innebär att den här metoden inte får användas för närvarande. 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-29