Fångstvirkesfällor med feromon och insekticid

Denna metod för att bekämpa granbarkborre kräver förberedelse i mycket god tid. Den går ut på att locka till sig granbarkborrarna till fångstvirket som sedan transporteras bort.

Fångstvirket består av färsk gran upplagd i ”res” (stapel av virke som läggs i plogform) eller liknande. Det måste vara på plats, insekticidbehandlat och försett med feromon innan svärmningens start på våren.

Fångstvirket kan lämpligen placeras på hyggen med tidigare angrepp, cirka 20 – 25 meter från skogsbryn med gran, cirka 30 – 50 meter mellan fångstplatserna. 

Insekticidanvändning är kringgärdad av myndighetsbeslut och certifieringsregler. Var uppmärksam på vad som gäller vid varje tidpunkt. Fångstvirkesfällor är inte punktbehandling och kräver därför anmälan till berörd kommun. 

Insekticider räknas som ett växtskyddsmedel och omfattas av växtskyddslagen. Läs mer om detta på sidan Användning av växtskyddsmedel.

  • Senast uppdaterad: 2023-09-20