Lägesbeskrivning vecka 20

Årets huvudsvärmning är nu i gång i stora delar av landet. Flera fällor har fångat över 10 00 granbarkborrar.

Mest aktiva är nu granbarkborrarna i södra halvan av Sverige men stora fångster har även noterats så långt norrut som i Torpshammar i Västernorrland. Störst svärmning är det i östra delarna av Götaland och Sveland med toppnoteringar i Örebro och Nykvarn, där fällorna fångat 23 000 respektive 17 000 granbarkborrar den senaste veckan.

Alla fällor i landet har påvisat flygaktivitet den gångna veckan , men i norra delen av landet har troligen inte huvudsvärmningen ägt rum än även om vissa fällor har fångat betydande mängder.

Rapporter om angrepp på vindfällen och på stående skog har kommit in från flera håll i den södra delen av landet där vi har de största fångsterna. I dessa områden är det nu dags att börja inventera sin skog för att hitta angreppen i så tidigt skede som möjligt, för att kunna rädda så stora virkesvärden som möjligt samt att det är nu som insatsen har som störst bekämpningsnytta.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-05-24