Summering vecka 35

Svärmningsaktiviteten har avtagit helt på många håll i landet den gångna veckan och det är endast några få platser i södra Sverige som har fångat granbarkborrar av betydande mängd. Årets svärmningsaktivitet går mot sitt slut och detta är årets sista rapport.

Vårens/sommarens angrepp börjar nu synas i form av döda eller döende granar. Leta extra noga efter nya angrepp från andra generationens svärmning nära dessa granar.

Även om antalet fångade barkborrar inte är lika stor som på våren vet vi av erfarenhet att sensommarsvärmningar kan ge stora skador.

Ett tidigt tecken på nya angrepp är brunt borrmjöl som kan synas vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv. Tänk på att det direkt efter regn kan vara svårt att hitta borrmjöl då det spolas bort, men det brukar komma nytt efter några dagars uppehållsväder. Då är det bra att gå ut och leta igen.

Det är fortsatt viktigt att upparbeta vindfällen samt leta tecken på angrepp på stående skog. Sommarens blåst och åska kan ha medfört att det tillkommit nya vindfällen i skogen på vissa håll.

Granar som angreps förra året kan du som regel lämna kvar, även om de innehållit övervintrade granbarkborrar i barken. Från det att huvudsvärmningen har kulminerat finns det inte längre några granbarkborrar kvar i dessa granar och då är det kontraproduktivt att avverka dessa ur bekämpningssynpunkt.

OBS! En av fällorna i Västernorrland, Torpshammar, visar medelvärdet för fångsterna under vecka 23, 24, och 25.

  • Senast uppdaterad: 2021-09-07