Lägesbeskrivning vecka 19

Än så länge har det varit för kallt för att granbarkborrarna ska börja svärma. De stigande temperaturerna i början av vecka 19 gör dock att vi kan förvänta oss att svärmningen snart kommer igång i delar av landet.

Kontrollera var det kan finnas risk för nya angrepp när svärmningen börjar. Områden som tidigare haft angrepp eller soliga hyggeskanter är exempel på områden som kan bli särskilt utsatta. Ta gärna hjälp av en riskkarta.

Det är också hög tid att ta rätt på färska vindfällen eftersom granbarkborrarna gärna förökar sig i dessa för att sedan angripa stående skog.   

  • Senast uppdaterad: 2021-05-11