Lägesbeskrivning vecka 19

Sommarvärmen i slutet av veckan har gjort att granbarkborrarna börjat svärma i stora delar av södra Sverige. Här närmar sig nu årets huvudsvärmning och angrepp på vindfällen har noterats på flera håll.

Samtliga platser i södra och mellersta Sverige har noterat flygaktivitet och flera platser i södra delen har betydande fångster med över tusen barkborrar. Här är det nu hög tid att ta hand om nedblåsta granar och snöbrott. 

Störst fångster har det varit i Åtvidaberg (ca 2800 st) och Borensberg (ca 2700 st) i Östergötlands län samt i Nyköping i Södermanlands län (ca 2000 st).

Endast de tre nordligaste fällorna i landet saknar flygaktivitet.

Kartförklaring

  • I de områden i kartan som är färgade lila kommer granbarkborren med stor sannolikhet att börja svärma när temperaturen stiger över 18 grader.  
  • Gröna markeringar visar orter utan svärmning.
  • Gula markeringar visa en viss flygaktivitet, men ingen svärmning.
  • Ju rödare färg markeringarna har desto större är svärmningsaktiviteten.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-05-14