Summering vecka 28

Det varma vädret har hållit i sig i stora delar av landet vilket har gynnat granbarkborren, som fortsätter att svärma. I södra delen av landet har den nya generationen börjat lämna träden för att svärma, vilket gör att fångsterna har ökat i dessa områden. I dessa områden är det extra viktigt att du som markägare inventerar din skog kommande vecka/veckor. Leta främst i närheten av tidigare angripen skog och i så kallade riskbestånd (äldre granskog).

Ett tidigt tecken på nya angrepp är brunt borrmjöl som kan synas vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv. Tänk på att det direkt efter regn kan vara svårt att hitta borrmjöl då det spolas bort, men det brukar komma nytt efter några dagars uppehållsväder. Då är det bra att gå ut och leta igen.

Det är fortsatt viktigt att upparbeta vindfällen samt leta tecken på angrepp på stående skog. Sommarens blåst och åska kan har medfört att det tillkommit nya vindfällen i skogen på vissa håll.

Granar som angreps förra året kan du som regel lämna kvar, även om de innehållit övervintrade granbarkborrar i barken. Från det att huvudsvärmningen har kulminerat finns det inte längre några granbarkborrar kvar i dessa granar och då är det kontraproduktivt att avverka dessa ur bekämpningssynpunkt.

OBS! En av fällorna i Västernorrland, Torpshammar, visar medelvärdet för fångsterna under vecka 23, 24, och 25.

  • Senast uppdaterad: 2021-07-20