Lägesbeskrivning vecka 21

Det lite kyligare vädret på många platser medförde en lägre svärmningsaktivitet under vecka 21. Undantagen är Kalmar, Östergötland, Norrbotten och Västerbottens län som alla ökade fångsterna jämfört med förra veckan.

Flest barkborrar fångade fällorna i Kalmar och Östergötlands län med 3900 respektive 2500 barkborrar per fälla. Även i de nordligaste länen har svärmningen nu kommit igång med fångster på ca 2300 st/fälla utanför Umeå i Västerbotten och lite blygsammare 230 st/fälla utanför Kalix i Norrbotten. Däremot avstannade svärmningen totalt i Jämtlands län på grund av det kyliga och blåsiga vädret.

I södra delarna av landet där svärmningen drog igång under vecka 19 syns nu borrmjöl tydligt vid de angripna trädens stambaser, barkfickor och spindelnät. Det är nu effektivt att söka efter angrepp innan regnet spolar bort borrmjölet samt försöka avverka och transportera bort det angripna virket innan den nya generationen hinner börja lämna virket om cirka sex veckor.

Har du färska barrvindfällen som överstiger 5 skogskubikmeter per hektar (3 kubikmeter i bekämpningsområdet) så måste du upparbeta och transportera bort dem innan den 1 juli i södra Sverige och 15 juli i norra Sverige för att förhindra massförökning.

  • Senast uppdaterad: 2023-05-30