KN nomenklatur utrikeshandelsstatistik

 

4403

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exklusive grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande)

4401

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former.

440110

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.

440111

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d. av barrträ

440112

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d. av lövträ

440121

Trä, av barrträ, i form av flis eller spån

440122

Trä, av lövträ, i form av flis eller spån

440130

Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

440131

Träpelletar

440139

Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter eller liknande former (exkl. träpelletar)

440140

Sågspån och annat träavfall

  • Senast uppdaterad: 2020-09-08