Säker avancerad fällning (motorsågsutbildning nivå C). Foto: Josefina Sköld

Sysselsättning i skogsbruket 2023

10 december