Storskraksungar i ett bohål i en trädstam.

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

14 december