Boträd.

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

16 november

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.