Gammalt lövträd i solsken..

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

08 december