Grov tallstam. Foto: André Nyström

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

17 december