Fyra kulturstubbar som markerar en kulturlämning på ett hygge. Foto: Göran Lundh

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning 2023

03 december