Kalhygge med uppvuxet sly. Foto: Mostphotos Lars Johansson

Avverkningsstatistik

24 september

Prognos för 2024.

Produktnummer JO0312