Skogsstyrelsen, skogsskötselåtgärder söder om Matfors, Midälvagården 231003. Magnus Martinsson och Caroline Vågberg. Foto: Marie Birkl. Foto: Marie Birkl

Åtgärdsstatistik i skogsbruket 2023

03 september