Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 2005597

Beskrivning
Stengärdesgård, 110m l (NÖ-SV), 0,2-0,5m h, 1,0-1,2m br, av 0,3-0,8m st stenar.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
61 - Hägnad Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA Ö om väg Sakab - Kvarntorpskorset. 15,28095 59,12789 Linje
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1999-04-29