Nya versioner av Nemus

Här listas nya versioner av Nemus från version 2.0.

Version 2.2

Driftsätts i testmiljön 2022-02-11
Driftsätts i produktionsmiljön 2022-04-01

Automatisering av återkallelser i status handlagt.

Uppdateringar i admin- och webbklienterna.

Dessa förändringar påverkar inte de anslutna systemen.

Version 2.1

Driftsätts i testmiljön 2021-11-03
Driftsätts i produktionsmiljön 2021-12-07

Möjlighet att hämta händelser för ärendet om skogs- och avverkningstyp.

Stoppande regel (S2_15) om vid komplettering av ett ärende där handläggaren har ändrat skogs- eller avverkningstyp i Navet.

Förberett för att Navet ska kunna lämna dokumenttyperna Begäran om uppgifter, Beslut, Information och Övriga dokument i Nemus.

Nya element för namn och personnummer för ombud i schemat dataTypes_2. Dessa uppgifter är frivilliga och avsedda för Skogsstyrelsens system Mina sidor.

Version 2.0

Driftsätts i testmiljön 2021-06-23
Driftsätts i produktionsmiljön 2021-09-17

Nya ärendemallar för avverkning

 • Föryngringsavverkning normalskog
 • Föryngringsavverkning ädellövskog
 • Föryngringsavverkning fjällnära skog
 • Omläggning normalskog
 • Omläggning ädellövskog
 • Omläggning fjällnära skog
 • Bevara/utveckla och försöksverksamhet normalskog
 • Bevara/utveckla och försöksverksamhet ädellövskog
 • Bevara/utveckla och försöksverksamhet fjällnära skog

Nya ärendemallar för övriga anmälningar

 • Uttag av skogsbränsle
 • Användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial
 • Skyddsdikning

Nya ärendemallar för skogsbruksåtgärder

 • Dikesrensning
 • Skogsbilväg
 • Askåterföring
 • Skogsgödsling
 • Annan skogsbruksåtgärd

Varje ärendemall blir en egen ärendetyp vid handläggning på Skogsstyrelsen. I ett inskick kan flera ärendemallar ingå, till exempel föryngringsavverkning normalskog och skyddsdikning. Exempelinskick finns här: Skogsstyrelsen - Teknisk dokumentation.

Element som återkommer i flera ärendemallar finns i gemensamma scheman, dataTypes_2.xsd och avverkningDataTypes_1.xsd.

De gamla schemana för skogsbruksåtgärder tas bort.

Inga kvittomejl skickas ut. Anmälan eller ansökan kan hämtas via Nemus. Läs mer i dokumenten Hämta dokument via Nemus och Sekvensdiagram för att hämta dokument_handlingar.

Förändring för Påbörjas tidigast-datumet. Ärendehändelser finns även för när datumet har uppdaterats eller inte längre gäller.

Nytt schema för dokument. I version 2.0 stöds endast typen anmalanAnsokan. Övriga dokumenttyper kommer att stödjas i kommande version av Nemus.

Nya regler för de nya ärendemallarna. Regler finns här: Skogsstyrelsen - Teknisk dokumentation.

Statusarna i Nemus innehåller även statustext.

Förbättringar av fastighetskopplingar som skickas till handläggningssystemet.

För att ansluta till Nemus 2.0 behövs en ny ansökan om servicekonto. Ansökan om nytt servicekonto görs här: Skogsstyrelsen - Ansök om servicekonto för version 2.0.

Nya kompletteringsregler (K1800, K1801, K1802 och K1803). Då annat eller övrigt har angetts krävs beskrivning.

 • Senast uppdaterad: 2022-10-05