Kontrollera och rätta geometrier

IsValid och MakeValid är funktioner SQL Geometry har för att undvika geometrifel. Liknande funktionalitet finns i Simplify (Esri). Kodexempel och länkar till mer dokumentation finns under Relaterade webbsidor.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-04