Backsippor.  Foto: Viveca Jansson

Artdata - sök skogens arter i kartan

I den öppna karttjänsten Skogens pärlor kan du se var det finns fynd av olika arter. När du aktiverar knappen ”artdata” och söker i kartan blir det automatiskt en sökning i Artportalen som visar dig var det finns viktiga växter, djur och svampar.

  • En del väldigt ovanliga arter som bara finns på någon enstaka fyndplats och som saknar betydelse för skogsbruket ingår inte i sökningen.
  • Arter som har sekretesskydd enligt lag visas inte.
  • Arter som finns på Artdatabankens lista över skyddsklassade arter visas inte.
  • Observationer med lägre noggrannhet än 500 meter visas inte.
  • Senast uppdaterad: 2024-04-04