Användarkonto för Skogsstyrelsens rasterdata

Du behöver ett användarkonto för att kunna ladda ner eller använda Skogsstyrelsens rasterdata i egna system. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst. Markfuktighetskartan och trädhöjdsrastret är bara tillgängliga för de myndigheter som deltar i geodatasamverkan.

Skogsstyrelsen ser gärna ett användarkonto per företag/organisation som sedan kan spridas vidare internt. Detta gäller inte privatpersoner.

  • Senast uppdaterad: 2020-10-27