Användarkonto för Skogsstyrelsens rasterdata

Du behöver ett användarkonto för att kunna ladda ner eller använda Skogsstyrelsens rasterdata i egna system. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Markfuktighetskartan och trädhöjdsrastret från första laserscanningen (omdrev 1) är bara tillgängliga för de myndigheter som deltar i geodatasamverkan. SLU Markfuktighetskarta och trädhöjdsraster som producerats från och med 2018 är däremot tillgängliga för alla.

Skogsstyrelsen ser gärna ett användarkonto per företag/organisation som sedan kan spridas vidare internt. Detta gäller inte privatpersoner.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-17