TvÃ¥ tallplantor och arbetshandske Två tallplantor och arbetshandske. Foto: Barbro Wickström

SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn − Plantering för plantbasar

För att driva ett certifierat skogsbruk krävs det specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här utbildningen får du de kunskaper du behöver för att praktiskt och teoretiskt kunna leva upp till de krav som ställs.

Utbildningen är riktad till dig som arbetar som arbetsledare för planteringslag och är ett krav enligt Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard.

Exempel på innehåll i kursen:

 • Markfuktighetsklasser
 • Jordarter, identifiering av finjordsrik mark
 • Trädslagens ståndortskrav
 •  Markberedningens betydelse för överlevnad och tillväxt
 • Planttyper
 • Planthantering
 • Rätt planteringspunkt
 • Kemiska och mekaniska snytbaggeskydd
 • Arbetsmiljökrav vid plantering av behandlade plantor
 • Natur- och kulturmiljövård (Målbilder kopplade till plantering)

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Natur- och kulturhänsyn – Plantering för plantbasar och Att vara anställd. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till dessa. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste genomföra med godkänt resultat för att kunna påbörja den här utbildningen.

Utbildningen genomförs i fält. Godkända webbutbildningar som förkunskap och godkända övningar i fält är en förutsättning för att få tillgång till utvärderingskoden. Då utvärderingen är genomförd kan deltagarna själva skriva ut SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Plantering för plantbasar. Förröjning som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

Omfattning

En dag i fält, inklusive praktiska övningar.

Pris

3 500 kronor inklusive moms. Samt 750 kronor inklusive moms för webbdelen.

Förkunskaper

Godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Plantering för plantbasar och Att vara anställd.

Material

Ingår, liksom fika och lunch.

 • Senast uppdaterad: 2023-04-18