Boken Grundutbildning för skogsbrukare står i mossan

Grundutbildning för skogsbrukare

Den här utbildningen riktar sig i första hand till skogsägare och alla andra som vill lära sig mer om skogens förutsättningar och möjligheter. Med vår Grundutbildning för skogsbrukare får du kunskaper som du direkt har stor nytta av i praktiken.

Som skogsbrukare har du en värdefull resurs att förvalta som kommer att ge dig mycket tillbaka. En förutsättning för att säkerställa ett långsiktigt ägande är goda grundkunskaper om skogen rörande såväl skogsskötsel och miljömål, som ekonomiska värden. Med vår anpassade Grundutbildning för skogsbrukare får du kunskaper som du har stor nytta av i ditt skogsbruk.

I utbildningen går vi igenom de skogspolitiska målen, skogens värden och dess betydelse för skogsbrukaren, samhället och den biologiska mångfalden. Du får även lära dig grunderna om skogsbrukets kretslopp inklusive olika skogsskötselåtgärder, planering av fastighetens skogsskötsel med hjälp av skogsbruksplan, ståndortsanpassat skogsbruk samt olika skogliga termer och grunderna i miljöhänsyn.

Efter genomförd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

3 dagar, som till stor del utförs ute i fält. Utbildningen ges antingen på dagtid, på kvällstid eller kombinerat dag- och kvällstid.

Pris

6 875 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Krävs ej.

Material

Boken ”Grundbok för skogsbrukare” ingår.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-03