Medelålders kvinna i mössa och fleecejacka tittar på sin mobiltelefon i skogen. Foto: Bulldozer

Digitala planeringsunderlag för skogsägare

Projektet vill ta fram en prototyp på ett digitalt verktyg som ska underlätta skoglig planering för skogsägare.

Syftet med projektet är att ta fram en prototyp av ett verktyg för skoglig planering, riktat till enskilda skogsägare. Prototypen baseras på en ny modell för skoglig planering där åtgärdsförslag och den långsiktiga utvecklingen av skogen tydligare utgår från skogsägarens mål och prioriteringar. Modellen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter i ett verktyg där man kan planera skötseln av fastigheten med sikte på ekonomisk, miljömässig och social utveckling samtidigt som man har kontroll på risker.

Vi ska testa protypen på tre olika sätt:

  • Testa och ha en dialog tillsammans med skogsägare hur prototypverktyget svarar upp mot deras behov av planeringsstöd och användbarhet.
  • Göra en analys av vilka möjligheter som finns att använda SLU:s beräkningsmodeller i Heureka i en framtida skoglig plan och testa hur Heureka matchar skogsägares behov.
  • Anpassa beräkningsmodeller utifrån användartesterna och peka på behov av ytterligare utveckling av prototypen.

Samarbetspartner och finansiering

Projektet genomförs av Skogsstyrelsen tillsammans med Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektet finansieras av EU-medel, via Landsbygdsprogrammet. Stödet kommer från åtgärden Digitalisering av små företag på landsbygden som handläggs av Tillväxtverket. Stödet är på drygt 700 000 kronor och projektet pågår mellan den 1 januari och 31 oktober 2024.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-25