Återvätning av dikad torvmark i södra Sverige för klimatets skull

Skogsstyrelsen har med stöd från Landsbygdsprogrammet drivit ett pilotprojekt kring återvätning av dikad torvmark.

Projektet har pågått mellan åren 2018-2021 och handlat om att hitta lösningar på tekniska, juridiska, praktiska problem i sammanhanget och identifiera vilka marker som är lämpliga att återväta i ett första skede av ett större genomförandeprojekt.

  • Senast uppdaterad: 2022-09-13