Användarråd för skoglig statistik

Som statistikansvarig myndighet har Skogsstyrelsen ett användarråd för att diskutera frågor som rör den skogliga statistiken.

"Den statistikansvariga myndigheten bör anpassa statistikens innehåll och omfattning till samhällsutvecklingen och basera denna anpassning på omvärldsbevakning inklusive dialog med användarna till exempel i användarråd och i andra fora, direkt med enskilda användare och i systematiska användarstudier."
(Riktlinjer fastställda av Rådet för den officiella statistiken 2003-10-30)

Rådet träffas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det är Skogsstyrelsens enhet för policy och analys som ansvarar för användarrådet. 

I rådet ingår följande myndigheter/organisationer:

 • Jordbruksverket
 • Energimyndigheten
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Naturvårdsverket
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
 • SDC
 • LRF Skogsägarna
 • Skogsindustrierna
 • Energiföretagen Sverige
 • Skogforsk
 • Skogsentreprenörerna (SMF Certifiering AB)
 • Näringsdepartementet
 • Senast uppdaterad: 2019-08-20