Lastning av timmer i skogen. Foto: MostPhotos

Virkespriserna uppåt tredje kvartalet

Nyhet | Statistik - 24 oktober 2023

Under tredje kvartalet 2023 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med andra kvartalet 2023. Priset på sågtimmer ökade med knappt 8 procent och massaved med knappt 6 procent

Regionalt ökade sågtimmerpriset mest I Svealand med drygt 11 procent följt av Götaland med drygt 7 procent. Även i Norra Norrland ökade sågtimmerpriset med knappt 1 procent medan det i Södra Norrland minskade med knappt 1 procent.

Störst ökning av priset på massaved finns i Svealand och Götaland  med 6 procent. Massavedspriserna i Södra Norrland ökade med 2 procent medan massavedspriserna i Norra Norrland var i princip oförändrade.  

Fortsatt uppgång vid jämförelse med tredje kvartalet 2022

Även när jämförelsen görs mot tredje kvartalet 2022 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med drygt 14 procent. Regionalt syns ökning med 16 procent i Svealand, 14 procent i Götaland samt med 4 och 8 procent i Södra respektive Norra Norrland.

Massavedspriset ökade som helhet med 37 procent vid jämförelse med tredje kvartalet 2022. Ökningen var störst i Svealand med drygt 46 procent, därefter Södra och Norra Norrland med knappt 39 respektive 36 procents uppgång. I Götaland ökade massavedspriserna med drygt 30 procent.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter