Lastning av timmer i skogen. Foto: MostPhotos

Virkespriserna uppåt andra kvartalet

Nyhet | Statistik - 24 augusti 2023

Under andra kvartalet 2023 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med första kvartalet 2023. Priset på sågtimmer ökade med knappt 3 procent och massaved med drygt 6 procent.

Regionalt ökade sågtimmerpriset mest I Norra Norrland och Svealand med knappt 1 procent medan de i Götaland och Södra Norrland var i princip oförändrade.

Störst ökning av priset på massaved finns i Norra Norrland med 13 procent. Massavedspriserna i Södra Norrland, Svealand och Götaland ökade samtliga med 5 procent.  

Fortsatt uppgång vid jämförelse med andra kvartalet 2022

Även när jämförelsen görs mot andra kvartalet 2022 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med drygt 9 procent. Regionalt syns ökning med 12 procent i Svealand medan de i Norra och Södra Norrland samt Götaland ökade med 9 procent.

Massavedspriset ökade som helhet med 40 procent vid jämförelse med andra kvartalet 2022. Ökningen var störst i Svealand med knappt 55 procent, därefter Södra Norrland och Götaland med knappt 46 respektive drygt 33 procents uppgång. I Norra Norrland ökade massavedspriserna med drygt 31 procent.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter