Herman Sundqvist. Foto: Gräntz Ellen    Kommunikationsenheten

Skogsstyrelsen planerar för minskning av anställda

Nyhet - 16 maj 2024

Skogsstyrelsens generaldirektör har fattat beslut om att inleda processen att minska antalet anställda på Skogsstyrelsen. Orsaken är att det trots hårt arbete med besparingar, saknas 30-35 miljoner kronor i budgeten för 2025.

– Gemensamt på myndigheten har vi arbetat hårt och bra med besparingar under flera år. Utan det arbetet hade läget varit ännu sämre. Men nu räcker inte de åtgärderna längre och jag har inget annat val än att inleda en process där vi anpassar vår verksamhet efter de ekonomiska ramar som vi i dag känner till, säger generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsens myndighetsanslag har på tre år minskat med cirka 80 miljoner kronor eller 15 procent. Detta samtidigt som inflationen är hög. Under 2025 avslutas dessutom viss tidsbegränsad externfinansierad verksamhet och det finns också ett generellt sparbeting.

Med en rad besparingsåtgärder har myndigheten de senaste åren sparat in cirka 50 miljoner, men inför 2025 återstår ytterligare 30-35 miljoner som behöver sparas in. Därför har generaldirektören fattat beslut om verksamhetsförändringar på Skogsstyrelsen. Beslutet innebär första steget i en process där myndigheten senare kan komma att konstatera en övertalighet och i ett nästa steg lägga ett eventuellt varsel. Något beslut om övertalighet eller varsel finns alltså inte idag.

Behovet av besparingar motsvarar i dagsläget en neddragning med knappt 100 anställda, med hänsyn taget till uppsägningstider som har en fördröjande effekt på genomslaget i ekonomin. Arbetet pågår nu att minska den siffran inför ett sannolikt kommande beslut om övertalighet. Skogsstyrelsen har i dag knappt 800 anställda. Parallellt med den processen fortsätter också arbetet med övriga besparingsåtgärder.

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30