Landskap. Foto: Michael Ekstrand

Pressinbjudan: första nationella målet för ökad tillväxt av skogen presenteras

Pressmeddelande - 11 december 2023

Mål för miljön i skogen har funnits länge genom miljömålet Levande skogar. Nu presenterar Skogsstyrelsen för första gången ett förslag på nationellt mål i skogskubikmeter för hur mycket mer skogen ska växa. Ett sådant mål för ökad hållbar tillväxt finns inte i dag och kan bland annat möjliggöra högre avverkning.

Presskonferensen kommer att hållas på Teams och är öppen för journalister. Länk till mötet nås via pressinbjudan under Relaterade webbsidor, nedan.

På presskonferensen deltar Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och projektledare Jonas Paulsson.

Bakgrund

Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen med inriktningen att det sedan ska beslutas om på politisk nivå. Ett ökad hållbar tillväxt syftar bland annat till att stärka skogens möjligheter att bidra till en växande bioekonomi och ökat kolupptag.

Förslaget som presenteras i en rapport består av ett nationellt mål men också av siffersatta förslag på hur mycket den årliga skogliga tillväxten bör öka med i kubikmeter fram till år 2050 men även till år 2100. Skogsstyrelsen pekar i rapporten på åtgärder och politiska beslut som måste komma på plats för att målet ska nås.

Ett mål för ökad hållbar tillväxt handlar inte bara om skoglig tillväxt, det handlar också om tillväxtens hållbarhet. Skogsstyrelsen har därför tagit sikte på FN:s globala mål och delmål för en hållbar samhällsutveckling och preciserat att tillväxtens hållbarhet ges inom ramen för en hållbar utveckling i skogen.

Uppdraget har genomförts i dialoger, workshops och hearings med intressenter från skogsbruket, ideella organisationer, myndigheter och forskningsorganisationer.

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30