Virkesvälta. Foto: Anna Petersson

Låga virkeslager

Nyhet | Statistik - 15 augusti 2023

Virkeslagren uppgick den 30 juni till 7,9 miljoner kubikmeter enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning. Det är den lägsta volymen för den här tiden på året sedan 2018.

Virkeslagren den 30 juni 2023 var totalt 7,9 miljoner kubikmeter vilket var 9 procent mindre än samma tid förra året. Fördelat på sortiment:

  • Barrsågtimmer 2,3 miljoner kubikmeter (-18 %)
  • Massaved 4,7 miljoner kubikmeter (-5%)
  • Massaflis 1 miljon kubikmeter (+1%)

Lagren av barrmassaved (inklusive granmassaved) uppgick till 3,8 miljoner kubikmeter, vilket var en minskning med 13 procent jämfört med sista juni 2022. Lagren av lövmassaved däremot ökade med 43 procent jämfört med samma tid 2022 och uppgick till 0,9 miljoner kubikmeter.

Lagren av barrsågtimmer var mindre än samma tid förra året i samtliga virkesbalansområden. Lagren av massaved var också mindre i balansområde 1 och 4 medan de var på samma nivå som sommaren 2022 i balansområde 2 och 3.

Förändringar i undersökningen

Vi har gjort ett par förändringar i årets undersökning. Lager av barrsågtimmer vid industri och i terminal redovisas från och med nu tillsammans. Lager av barr- och tallmassaved och granmassaved redovisas nu tillsammans som barrmassaved. Äldre uppgifter för dessa variabler läggs ihop för en rättvis jämförelse med årets resultat.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden (VBO)

  1. Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)
  2. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.
  3. Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.
  4. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Lager vid kvartalsslut

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter