Vildsvin i högt gräs. Foto: Mostphotos

Jordbruksverket tar bort restriktionerna vid afrikansk svinpest

Nyhet - 05 juni 2024

Nu häver Jordbruksverket de flesta restriktionerna som funnits med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta och Norbergs kommuner. Till exempel blir alla slags skogsbruksåtgärder tillåtna i hela den smittade zonen.

Från och med den 5 juni är alla skogsbruksåtgärder tillåtna i hela den smittade zonen. Det finns fortfarande restriktioner kring att hålla tamgrisar och vildsvin samt att jaga eller använda kött från fällda vildsvin.

Om ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige vara formellt fritt från afrikansk svinpest i oktober. Då kan också de restriktioner som fortfarande finns kvar hävas.

Fram till dess är det fortfarande viktigt att:

  • stänga grindar i stängslet runt kärnområdet och rapportera skadat stängsel
  • undvika att gå nära vildsvinsfällor och utfodringsplatser
  • rapportera om du ser några sjuka eller döda vildsvin

Stängslet och Jordbruksverkets skyltar kommer att finnas kvar till dess att Sverige är friförklarat från afrikansk svinpest och den smittade zonen hävs.