Drönar-användning i skogsbruket.  Foto: Erik Rahm

Internationellt utbyte ska ge en digital skjuts åt hållbart skogsbruk

Nyhet - 04 april 2024

Digitaliseringen ger stora möjligheter för att nå ett hållbart skogsbruk men innebär också omfattande utmaningar. Därför hjälps nu Sverige, Ukraina, Finland och Lettland åt i en ny satsning för att lära av varandra om till exempel laserdata, satellitbilder och AI.

– Vi står inför stora utmaningar när det gäller digitaliseringens alla möjligheter att bidra till ett hållbart nyttjande av skogens resurser. Kan vi då hjälpas åt, lära av varandra och hitta samordningseffekter över gränserna kan vi tillsammans ta stora kliv framåt mot det som är framtiden, säger Daniel Thorell, projektledare på Skogsstyrelsen.

Satsningen inleddes under 2023 och går under namnet DigiFor (Digitalisation and benefits to our Forests). Skogsstyrelsen leder arbetet och det är Skogsmyndigheten i Ukraina och Finland samt Rigas kommunskogar, Lettland, som deltar i utbytet.

Utvecklingen av ny digital teknik kräver betydande resurser. Genom samarbete kan deltagarna inte bara hitta nya kostnadseffektiva arbetssätt utan också utnyttja den fulla potentialen av kunskap och erfarenhet inom regionen.

Varje månad hålls en digital workshop på ett visst ämne, till exempel satellitbilder, laserdata, visualisering och användning av drönare. Målet är dels att lära av varandra om befintlig teknik, dels att identifiera ämnesområden som deltagarna vill utveckla och fördjupa samarbetet kring efter att projektet är slut i november 2024. Länderna kommer gemensamt också att identifiera digitala teknologier för vidareutveckling i ett mer långsiktigt samarbete.

I projektet deltar experter från varje land och utöver workshoparna kommer även två fysiska möten kommer genomföras – ett möte i Växjö och Jönköping i april, och ett möte i Riga i september.

Svenska institutet bidrar med finansiering, partners i Lettland, Finland och Ukraina bidrar med sin arbetstid, och Skogsstyrelsen medfinansierar.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30