Kvinna tränar mountain bike genom skogen. Foto: Mostphotos

Insatser för friluftsliv ger resultat – men tillgången till natur behöver säkras

Nyhet - 20 december 2023

Uppföljningen av Sveriges tio friluftslivsmål visar att grundförutsättningarna för friluftslivet har försämrats, särskilt i och kring tätorter. Samtidigt genomför aktörer i samhället många insatser för friluftslivet som har gett resultat.

Uppföljningen har gjorts av Naturvårdsverket tillsammans med andra uppföljningsansvariga myndigheter, däribland Skogsstyrelsen. Den visar att flera av målen har en positiv utveckling. Samtidigt finns det tydliga utmaningar kopplat till både tillgång till natur och hur tillgänglig naturen är. Nåbarhet med kollektivtrafik, bristande information om naturområden och exploatering av tätortsnära natur påverkar utvecklingen negativt.

Uppföljningen av friluftsmålet Tillgång till natur för friluftsliv, som Skogsstyrelsen har ansvar för tillsammans med Naturvårdsverket, visar att vägledningar, kunskapsunderlag och samverkan har ökat. Samtidigt har exploatering, klimatförändringar och minskade anslag påverkat negativt. Bedömningen är att utvecklingen för målet står stilla (neutral).

Totalt sett visar uppföljningen att tre av friluftsmålen bedöms ha positiv utvecklingsriktning de närmaste åren, medan tre har neutral, två negativ, och ytterligare ett har oklar utvecklingsriktning.

Samtidigt som det görs stora insatser för att nå friluftsmålen finns det också trender och åtgärder som motverkar att målen nås. En sådan är den sänkta budgeten för skötsel av värdefull natur, vilket påverkar möjligheten för friluftslivsåtgärder i bland annat skyddade områden och i kommunerna.

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30